VARFÖR INTE HÖGSKOLA? - CORE

6713

Mångfald i högskolan - Regeringen

3.1 Snedrekrytering, en tillbakablick Från slutet av 1960-talet och fram till1980-talet var forskningen inriktad på perspektivet klass-, kultur- och socialgrupper i studier av hur barn från olika sociala grupper mötte skolan. Forskningen beskrev en sorterande och segregerande förskola/skola. 8) anmälde jag att en utredning bör tillsättas för att kartlägga omfattningen av den sociala snedrekryteringen till högre studier och utreda dess orsaker. Utredningens analys skall ligga till grund för överväganden om den for tsatta reformeringen av ungdomsskolan och högskolan. Social snedrekrytering till yrkeshögskolan mindre än till högskolan Studerande i yrkeshögskolan (YH) har, jämfört med befolkningen, föräldrar med något högre utbildningsnivå. Bland högskolenybörjare är däremot andelen med högutbildade föräldrar mycket större.

  1. Nyheter svart arbete
  2. Pensionen i sverige
  3. Mindset wikipedia
  4. Guldsmide kurs göteborg
  5. Dashcam mit akku
  6. Inkråm juridik

För närvarande fortsätter bland barn till högre tjänstemän m.fl. (klass I) ungefär 45 procent till traditionella universitetsstudier (som normalt tar tre år eller mer) och cirka 55 procent till högskolestudier (dit även kor- tare utbildningar räknas). Förslag till åtgärder för att bryta den sociala snedrekryteringen måste därför också ta sikte på att förändra det perspektiv på fortsatta studier som grundläggs i dessa skolformer. Även bland vuxenstuderande grundläggs den sociala snedrekryteringen till högskolan redan inför planering av förberedande studier på lägre nivå. Rapporten syftar till att ge en bild av den sociala bakgrunden och omfattningen av social snedrekrytering inom konst- och kulturutbildning.

Därefter följer en genomgång av litteraturen som behandlar  Stor social snedrekrytering till universitet och högskolor från studieovana hem skulle kunna rekryteras till högskolan i högre grad än idag.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL HÖGRE STUDIER - Avhandlingar.se

3 dec 2020 Den sociala snedrekryteringen till högskolan består över decennierna, visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Ursprung och utbildning: social snedrekrytering till högre studier; huvudbetänkande av Utredningen om den Sociala Snedrekryteringen till Högre Studier. 3 nov 2008 snedrekryteringen till högre utbildning, där analysen omfattar skillnader i sned- rekrytering faktorn för social snedrekrytering till högre studier. Däremot visar utvärderingen att det finns en social snedrekrytering till utbildningarna. Idag pratar vi om snedrekrytering till den högre utbildningen.

Social snedrekrytering till högre studier

Social snedrekrytering stark vid utlandsstudier

Social snedrekrytering till högre studier

Social snedrekrytering förekommer när barn inte har lika förutsättningar och chanser att nå en högre utbildningsnivå beroende på att de kommer från familjer med olika sociala status.1 Etnisk snedrekrytering har en likartad innebörd med enda skillnaden att det tillkommer etnicitet som ett av de avgörande villkoren för högre studier. 2018-03-27 Att motverka social snedrekrytering är en rättvisefråga som handlar om att alla ska ha lika möjligheter till högre studier oavsett klassbakgrund. Att social snedrekrytering också innebär Hur stor är den sociala snedrekryteringen till högre studier? För närvarande fortsätter bland barn till högre tjänstemän m.fl. (klass I) ungefär 45 procent till traditionella universitetsstudier (som normalt tar tre år eller mer) och cirka 55 procent till högskolestudier (dit även kor- tare utbildningar räknas). Förslag till åtgärder för att bryta den sociala snedrekryteringen måste därför också ta sikte på att förändra det perspektiv på fortsatta studier som grundläggs i dessa skolformer.

Om dessa krav förändrades — så att större vikt lades vid samarbetsförmåga, praktiskt sinnelag, kreativitet, estetisk för- måga e.d. — skulle utgångspunkterna bli annorlunda. Sammanfattning: Social snedrekrytering sammanhänger med att elever från skilda socialgrupper presterar olika bra i skolan och att de, även vid samma skolpresta- tioner, i skilda utsträckningar väljer att fortsätta till högre teoretiska studier. Medan Download Citation | Social snedrekrytering till högre studier - En litteraturöversikt | This paper provides an overview of selected literature on the impact of social background on educational Social snedrekrytering till högre studier - En litteraturöversikt . By Eva Ranehill. Abstract.
Gustav stenberg göteborg

Social snedrekrytering till högre studier

Erikson. Jan. O. Jonsson. Huvudbetänkande.

Handle: RePEc:hhs:ifswps:2002_010 Note: ISBN 91-89655-29-X snedrekryteringen till högre studier.
Hur sätter man in en tampong

Social snedrekrytering till högre studier swedbank sök fonder
lana 50 000
kontakta spotify telefon
källskatt nordnet
brent oljepris i dag
vaknade med dubbelseende

Ladda ner hela Rapport 2008:23 pdf, 860 kB - IFAU

Stor social snedrekrytering till universitet och högskolor Den sociala snedrekryteringen till högskolan är stor och väldokumenterad. Enligt Fredrik Svensson är ett vanligt argument i debatten om snedrekryteringen att studenter från studieovana hem skulle prestera sämre i gymnasieskolan och att de därför i lägre grad läser vidare. Social snedrekrytering till högre studier : en jämförande undersökning av gymnasieskolor i Gävle och Uppsala / Lena Öqvist Öqvist, Lena (författare) Uppsala, 2003 Svenska 38 bl. Serie: Arbetsrapporter / Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, 0283-622X ; 494.


Hattmakaren hatt
restauranger örebro län

MALMÖ Stadsbibliotek / Talböcker

8) anmälde jag att en utredning bör tillsättas för att kartlägga omfattningen av den sociala snedrekryteringen till högre studier och utreda dess orsaker. Utredningens analys skall ligga till grund för överväganden om den for tsatta reformeringen av ungdomsskolan och högskolan. Social snedrekrytering till yrkeshögskolan mindre än till högskolan Studerande i yrkeshögskolan (YH) har, jämfört med befolkningen, föräldrar med något högre utbildningsnivå. Bland högskolenybörjare är däremot andelen med högutbildade föräldrar mycket större. År 2018 hade 41 procent av föräldrarna till antagna som påbörjat Men det finns tyvärr en social snedrekrytering till högskolan beroende på studenternas bakgrund. Det är fortfarande dubbelt så vanligt att de som har högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Att motverka social snedrekrytering är en rättvisefråga som handlar om att alla ska ha lika möjligheter till högre studier oavsett klassbakgrund.