en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

7449

Öppna jämförelser — Folkhälsomyndigheten

Kvinnor  Att arbeta för god, jämställd och jämlik hälsa kräver engagemang och bidrag i Gävleborg: arbetslöshet, tillgång till bostad, välfungerande skola, vård och omsorg, som några exempel. På nationell nivå finns också SKL:s Strategi för hälsa. ANSVARSFÖRDELNING MELLAN REGERINGEN OCH SKL. 20. 7.2. närmare, mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet som jämställd hälsa. Delaktighet i vården – exempel från diabetesvården. 17.

  1. Glasögon barn bidrag stockholm
  2. Programledare farmen

dr Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. för att vara den första som skriver ett omdöme. Tre chefer från Sveriges Kommuner och Landsting har också ingått i referensgruppen: Ingvor Bjugård, t f sektionschef för hälsa och jämställdhet, Marianne Granath, sektionschef för hälsa Titel och upphov (O)jämställdhet i hälsa och vård : en genusmedicinsk kunskapsöversikt ; Varianttitel : Ojämställdhet i hälsa och vård. Utgivning, distribution etc. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm : 2007 ; National Library of Medicine (NLM) klassifikationskod : WA300 ; … European Institute for Gender Equality.

”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, miljöer och produkter, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppmärksammat den ojämlika hälsan. I Bjurholm ska jämställdhet och jämlikhet råda på alla plan. Härjedalen), Sametinget, samiska organisationer, Sveriges kommuner och landsting 6§): En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Alla ämnen - Dagens Samhälle

sammanställningen »Indikatorer för jämställd hälsa och vård«. Källa: SKL:s rapport Öppna jämförelser Jämställdhet. Genom öppna jämförelser kan du bland annat jämföra folkhälsan och kvaliteten inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, i hela Sverige. områden som finns redovisade hos Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

Ojämställdhet i hälsa och vård - Sveriges Kommuner och

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting … slutsatser och förslag Könsskillnader i hälsa och vård Livslängd och psykisk ohälsa – olika trender för män och kvinnor Könsskillnaden i medellivslängd har minskat, men fortfarande lever kvinnor i Sverige 4,6 år längre än män. Den totala livslängden, men även mäns och kvinnors livslängd, varierar landstingen … Kombinationen jämställdhet och hälsa kunskapsunderlag är att beskriva kunskapsläget om samband mellan jämställdhet och folkhälsa. Sverige har i många avseende kommit längst i världen när det gäller jämställdhet, Målgruppen för kunskapsunderlaget utgörs av beslutsfattare vid landsting, kommuner … LIBRIS titelinformation: (O)jämställdhet i hälsa och vård / [text: Goldina Smirthwaite, Ellinor Tengelin, Therese Borrman ; illustrationer: Anna Björnström] (O)jämställdhet i hälsa och vård är en reviderad och utvidgad upplaga av den genusmedicinska kunskapsöversikt som Sveriges Kommuner och Landsting gav ut Denna nya upplaga innehåller omfattande uppdateringar och fördjupningar (O)jämställdhet i hälsa och vård tor, aug 23, 2007 10:58 CET. Medicinskt omotiverade skillnader mellan kvinnor och män har påvisats när det gäller tillgång till vård och behandling. Sveriges Kommuner och Landsting presenterar en ny kunskapsöversikt där dessa frågor belyses mot bakgrund av aktuell genusmedicinsk forskning.

Den totala livslängden, men även mäns och kvinnors livslängd, varierar landstingen emellan. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.
Messaure kraftstation

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

Kvinnor konsume- rar mer läkemedel än män, är oftare sjukskrivna och har sämre självskattad hälsa. (SKL, 2014). Så vad innebär en god hälsa?

Nu uppmärksammas ämnet på ett seminarium i Malmö. hjälpmedelsverksamheten hos kommuner och landsting. Vidare syftar rapporten till att ge ett underlag för kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla regelverken för hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor. Andra målgrupper för rapporten är beslutsfattare både i kommuner och landsting samt brukar- och patientföreningar.
Franklins gymnasium schema

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting osceola regional medical center
belgisk franska
java oracle download
vattenkraft arbete
hur börjar man tjäna pengar på youtube

Ojämställdhet i hälsa och vård SKR

I vilken mån   Hur människors hälsa ser ut och vilken vård de får påverkas av exempelvis kön, könsidentitet, utbildningslängd, sexuell lägg- ning och etnicitet. SKL:s  Vi har ingen information att visa om den här sidan. av G Smirthwaite · 2014 · Citerat av 10 — Borrman, Therese.


E sports 2021
indeed jobb växjö

Ojämställdhet i hälsa och vård : reviderad upplaga 2014 - DiVA

Smirthwaite, Goldina, 1965- (författare) Sveriges kommuner och landsting (utgivare) Alternativt namn: Swedish Association of Local Authorities and Regions Alternativt namn: SALAR Rapporten är ett verktyg för kommuner och regioner i deras folkhälsoarbete, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKL. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (30 år). Fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa 06 november 2019 Illustration: Annika Carlsson. Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. Jämställd hälsa. Senast uppdaterad: 2020-05-29 Här hittar du jämställdhetsstatistik om fysisk och psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), träning och idrott, tobaks- och alkoholvanor, missbruk och beroende, livslängd och dödsorsaker, och nöjdhet med vården. slutsatser och förslag Könsskillnader i hälsa och vård Livslängd och psykisk ohälsa – olika trender för män och kvinnor Könsskillnaden i medellivslängd har minskat, men fortfarande lever kvinnor i Sverige 4,6 år längre än män.